בית הכנסת העתיק באום אל-קנאטר - The Ancient synagogue at Umm el-Qanatir

 

התמונות - The photos

These photos were taken on 4 separate visits to the site; 2007, 2010, 2011 & 2012

Please note the date below each photo

התמונות צולמו במהלך ארבעה ביקורים בשנים 2007, 2010, 2011 ו-2012

שימו לב לשנה הרשומה תחת כל תמונה

Two possibilities:

1    Click Play Slideshow and a new full screen window will open on top of this one displaying all the photos from first to last. To end the slide show just close the window and you will see this one again. You can control the speed of the slide show by using the arrow buttons on your keyboard or the mouse and the photos ruler at the top of the window.

2    The second possibility is clicking on any of the thumbnail photos below to see the full photo. On that screen you will have the possibility of downloading the photo and advancing or going back to the adjacent photos

Viewing all the photos

אפשר להקליק על

Play Slideshow

ומיד יפתח חלון חדש על מלוא המס מעל חלון זה ואז תחל מצגת של כל התמונות מהראשון עד לאחרון

לסיום המצגת יש לסגור את החלון החדש בכדי לחזור לחלון זה. ניתן לזרז את המצגת באמצעות כפתורי החצים של המקלדת או באמצעות עכבר וסרגל התמונות הקטנטנות בחלק העליון של החלון

אפשרות נוספת היא להקליק על אחד התמונות למטה בכדי לראות אותה בגודל בינוני, משם ניתן להוריד את התמונה, להתקדם או לחזור, או להתחיל מצגת על ידי לחיצה במקום המתאים

איך להסתכל על התמונות