Visiting Ben Gurion Intenational Airport
ביקור בשדה תעופה בן גוריון

On the 19th of April 2009 Shimale guided us through a tour of the airport
באפריל 19 שימעלה הדריך אותנו בסיור בנמל התעופה

Note: All photos below were taken by me during our tour, the links to the BG airport orientaion map are all links to the official BG airport web site
Enjoy - Aaron Shohet
הערה: כל התמונות להלן צולמו עך ידי במהלך הסיור, הקישורים למפות ההתמצאות הן כולם לאתר הרשמי של נמל התעופה בן גוריון
תהנו - אהרון שוחט


Shimale - getting ready to guide us through this airport
Click here to see how to reach the airport
שימעלה מתכונן להדריך אותנו בנמל התעופה שלנו
הקליקו כאן כדי לקבל מפת התמצאות של נמל התעופה


On the right is one of the multi-level parking buildings
מימין אחד מבנייני החניה הרב קומתית


Between these two short-term parking buildings is an interesting garden - the Holy Land Garden
To see where it is click on the "Port Map" link on the top right corner of the map you previously opened
בין שני בנייני החניה לטווח קצר נמצא גן מעניין - גן ארץ ישראל
בכדי לראות את מיקום הגינה הקליקו על הקישור "מפת המתקן" בפינה הימנית העליונה של מפת ההתמצאות שפתחתם קודם


Olive grove
עצי זית


???Citrus trees
עצי פרי הדר


Date palms - those people work at the airport
עצי תמר, אנשים אלה עובדים בנמל התעופה - מה יש בין עצי פרי ההדר והתמר


We enter the Check-in Hall of Terminal 3 from the 3rd floor - the escalators come up from the first floor where the short term parking lot is
To visualize where that is click here
נכנסים אל אולם המבואה בקומה השלישית של טרמינל 3 - המדרגות הנעות נועדו להעלות אנשים מקומה 1 מהחניה לטווח קצר או מהשאטל
להתמצאות הקליקו כאן


We pass through the Check-in hall with its giant sized luggage check machines and alll the check in counters into the "Buy & Bye Hall"
Since this is the top floor natural lighting is used to the maximum (same as seen in the previous photo)
עברנו את אולם המבואה עם מכונות הבידוק הענקיות וכל דוכני הצ'ק אין ונכנסו ל-"קניון השחקים" כאן זה המקום האחרון שהמלווים עדיין איתנו
היות וזו הקומה העליונה יש שימוש רציני בתאורה טבעית


Shimale greeting people he meets before we all enter the personal security check and passport control area
שימעלה מברך אנשים שהוא פוגש לפני שאנו עוברים לאיזור הבידוק האישי וביקורת גבולות


At the personal security check we see this display of forbidden objects that people mistakenly had on them or in their carry-on luggage
באיזור הבידוק האישי ראינו תצוגה זו של פריטים אסורים שנוסעים נשאו בכיסיהם או בתיקי היד שלהם


We go down the 'connector' (#6 in the layout diagram of Terminal 3 - click on the object and not its number) that takes us to the 'Rotunda' (#7 in the layout diagram of Terminal 3) where the travellers wait for their flights - very pleasantly I might add
נכנסו לשדירה (מס' 6 בתרשים של טרמינל 3 הקליקו על האובייקט ולא המספור) אשר מורידה אותנו מבניין הראשי אל הכיכר (מס' 7 בתרשים של טרמינל 3): מקום בו הנוסעים מבלים בזמן המתנה לטיסה


Now we visit the belly of the beast - here's where a fantastic modern automated baggage sorting and delivery system is in place, they claim that they have one of the best minimum baggage loss records for airports
הגענו לבטן המפלצת, כאן מטפלים בכבודה והם טוענים שהמערכת הממוכננת שלהם למיון ניתוב והסעת כבודה הינה  בין השיאיניות של מזער איבודי כבודה לשדות תעופה בגודל זה


Passenger sleeve C3 of concourse C (point and click on sketch of Concourse C in the layout diagram of Terminal 3). The Rotunda has 3 concourses leading out where the boarding areas are, there are 8 sleeves and one bus port serving the boarding areas in each concourse
שרוול נוסעים מס' 2 של השלוחה (הצביעו והקליקו על ציור אחת השלוחות בתרשים של טרמינל 3). מהכיכר יוצאות שלושה שרוולים עם איזורי העליה למטוס, מכל שלוחה הנוסעים יוצאים באמצעות אחד משמונה שרווליים או מחנית אוטובוס אחת 


This is the operations tower, it is not the air traffic control tower
זה מגדל המבצעים - לא מגדל הפיקוח


From the top of the operations tower, looking towards the "Arrivals & Departures" building (on the top right) we see the three road levels coming into the front of that building, the land that is farmed between the runaways and the Tnuva sign that used to be the world's biggest flower bed sign. It is no longer made of flowers since there is a water shortage in Israel
מהקומה העליונה של מגדל המבצעים אנו מביטים אל בניין


Roof of the rotunda's water feature and skylight
גג מפל המים וחלון תקרה במרכז הכיכר


View of one of the three concouses
מבט אל אחת משלושת השלוחות


The skylight and water feature at the center of the rotunda
חלון התקרה ומפל המים במרכז הכיכר


View from the center of the rotunda: the water feature at the center, the duty free shops all around on the bottom floor, entrance to Concourse C on the left, and the arrivals path on the top floor
As you can see the water feature is dormant at the time of photography, it seems that the sound of the falling water is soporific hence it is operated intermittently to prevent people from falling asleep
מבט ממרכז הכיכר:הבריכה של מפל המים, חנויות הפטורות ממס מסביב בקומה התחתונה, כניסה לשלוחחה סי משמאל, ובקומה העליונה מסלול החוזרים מחו"ל
שימו לב שמפל המים אינו עובד בעת הצילום, הסיבה היא שקול טיפטוף המים מרדים ולכן המפל אינו מופעל ברצף


The rotunda has the main Duty Free shops while the concourses have "last minute" duty free shopping
החנויות הפטורות ממס העיקריות נמצאות בכיכר, בשלוחות נממצא את החניות שלהקניה של הרגע האחרון


Here we walk through the concourse along the path of the departing passengers
כאן אנחנו הולכים באחד השלוחות במסלול של היוצאים


After exiting the concourse we immediately renter it by simply going up to the top floor of the concourse like an arriving passenger
לאחר שיצאנו מהשלוחה חזרנו אליה מיד ע"י עליה לקומה העליונה כפי שנוסעים נכנסים עושים


The sleeve takes departing passengers out from the bottom floor to the planes and arriving passengers from the planes to the lower floor, there they can only go up - lift or escalators - since the doors back to the lower floor of the concourse are locked
השרוול מוביל את הנוסעים ניוצאים מהקומה התחתונה של השלוחה אל המטוסים ונוסעים נכנסים מהמטוס לקומה התחתונה, אבל הנכנסים לא יכולים להכנס חזרה לקומה התחתונה


We continue along the arriving passengers path through this Concourse's top floor having entered it at its farthest point from the Rotunda
אנו ממשיכים במסלול הנוסעים הנכנסים בקומה השניה של שלוחה זו לאחר שנכנסו אליה מהקצה הכי רחוק מן הכיכר


We walk through the Concourse beside the moving walkway
ממשיכים בשלוחה ליד המסוע


Noga goes on the moving walkway
נוגה עולה על המסוע


Another look at the Convourse
עוד מבט ל שלוחה


Looking at the lower floor of the concourse: "Last minute" shops and a single departing passenger
nמבט למטה אל קומה התחתונה של השלוחה: רואים חנויות ה"רגע האחרון" ונוסע יוצא


We reach the second floor of the Rotunda at the end of the Concourse but all routes to the first floor are blocked
בסוך השלוחה מגיעים אל הקומה השניה של הכיכר כאשר המעבר לקומה התחתונה חסום


As we look around the Rotunda from the 2nd floor I see the connector (#6 in the layout diagram of Terminal 3) where we first came down to it along the departing passengers path
כשאנו מביטים סביב הכיכר מהקומה השניה אני רואה ממול את השדירה בה ירדנו אל הכיכר (מס' 6 בתרשים של טרמינל 3) שהיינו במסלול הנועים היוצאים


There across the water feature
שם מעבר למפל המים


See
רואים


Here we are on the connector going down from the Rotunda along the path of the arriving passengers - in this airport you always go down
עכשיו אנחנו על השדירה יורדים במסלול הנוסעים הנכנסים - בנמל תעופה זה רק יורדים


The departing passengers section of the connector
החלק של הנוסעים היוצאים של השדירה


The arriving passengers section of the connector
החלק של הנוסעים הנכנסים של השדירה


Exiting the connector to the passport control (#3) section
יציאה מהשדירה לביקורת דרכונים - מס' 3


Looking back. Buggies parked on the side are used to help any handicapped passenger
מבט לאחור. העגלות "באגי" משרתות נוסעים מוגבלים


Arrival hall
אולם נוסעים נכנסים


Baggage claim at the arrival hall
המסועים לאיסוף כבודה באולם


This is baggage claim #7, they were numbered 3 to 10. I don't know what happened to 1 & 2
זה מסוע מספר 7 - הם ממוספרים מ 3 עד 10, לא ראיתי מסועים 1 ו-2


We leave the arrivals hall and before we get out we go through the Greeters Hall
עוזבים את אולם הנוסעים הנכנסים אך לפני שיוצאים החוצה עוברים לאולם מקבלי הפנים


The Greeters Hall
אולם מקבלי הפניםהאם המיזוג עובר דרך עמודים אלה


Some of returned by car and some lke us went down to the railway station
חלק מהמסיירים חזרו ברכבם וחלק ירדו כמונו לתחנת הרכבת


Bye - but before you leave watch this short clip
שלום - אבל לפני שתעזבו תראו קליפ קצר זה