דודו עמר הינו אחד מבניה של קיריית שמונה שנפל במלחמת לבנון השניה. ליותר מידע נא הקלק על הקישור למטה לדך שלו באתר ״יזכור״

Dudu Amar is one of Qiryat Shmona's sons that fell during the second War in Lebanon. For more information on him click on the link below to the web page in his memory

רב סמל דודו עמר בן עופרה ואלברט