>>
הבא6b.html6b.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1
  1
1a - 1b - 1c - 1d
2
2a - 2b
4
4a - 4b - 4c
3
3a - 3b - 3c
5
5a - 5b
6
6a - 6b
Flora & Fauna
חי וצומח
1  2Flora-Fauna%201.htmlFlora-Fauna%202.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1
Max
מקסMax.htmlMax.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1
7
7a - 7b - 7c
<<
קודםAgara.htmlAgara.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1
 
 
תחילה כמה תמונות מסוף היום הקודם שצולמו לאחר ההגעה לאגארא, גם למחרת בבוקר היה זמן לצלם.
 תמונות בדרך ליוסופלי - אחד המקומות שאנשי הרפטינג מבקרים בכדי לשוט בנהר הצ’ורו. 
תמונות של ארץ בלחץ על הכביש המוביל לאגם טורטום [הסבר מפושט של הגאולוגיה של טורקיה: רמה מרכזית תקועה בין שני רכסי הרים שצירם הוא מזרח מערב, הצפוני הוא הפונטוס וההר הגבוהה ביותר הינו הר הקצ’קר 3942 מטר, הסלע בטורקיה נוצר לרוב לפני 450 מיליון שנה ומוצא את עצמו בלחץ עקב התכנסות הפלטות הערבית האפרקאית וההודית בו, דבר זה גורם לקיפולים מעניינים שנראים בתמונות האלה] להסבר מפורט יותר כנסו לקישורים
גאולוגיה

First a few pictures of Agara, some from the end of the previous day, then 2 pictures along the way to Yusufeli, photos of Yusufeli and the Choruh river - Yusufeli is one of the places that rafting enthusiasts like to visit to raft on the Choruh - this is followed by photos of a land under pressure taken on the road along the Tortum river on our way to Tortum lake [a simplified explanation of the geology of Turkey: a central massif wedged between two mountain ranges, both running east to west, the northern range is the Pontic mountains and its highest peak is the Kachkar mountain at 3942 meters; the majority of the rock in Turkey is precambrian - 450 million years old - and finds itself under pressure from three different tectonic plates moving towards it, the Arabian, African and Indian. This results in interesting folds that can be seen in these photos] Follow the above links for a more detailed explanationhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%94http://en.wikipedia.org/wiki/Geology_of_Turkeyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Pontic_Mountainshttp://en.wikipedia.org/wiki/Ka%C3%A7kar_Mountainsshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1shapeimage_7_link_2shapeimage_7_link_3
Aaron 383
The motel - מלון הדרכים
Aaron 377
Van parked near rooms - דולמוש חונה ליד החדרים
Aaron 378
Motel grounds -
שטחי המלון
Marina 434
Motel grounds -
שטחי המלון
Aaron 382
Motel grounds -
שטחי המלון
Max 416
The pump - המשאבה
Aaron 380
Rooms - חדרים
Aaron 387
Carved wood - פסל עץ
Aaron 381
River water enters pools -
מי נהר נכנסים לבריכות
Aaron 384
Water exits pools -
מים יוצאים מהבריכות
Aaron 386
More carved statues - 
עוד פסלי עץ
Aaron 385
Water exits back to river - 
המים חוזרים לנהר
Aaron 388
Aaron 389
Along the road to Yusufeli - 
על הדרך ליוסופלי
Aaron 391
Along the road to Yusufeli - 
על הדרך ליוסופלי
Aaron 396
Yusufeli & the Choruh river - 
יוסופלי והצ’ורו
Aaron 397
Aaron 399
The Choruh, a favorite among rafting enthusiasts
Aaron 400
הצ’ורו חביב אנשי הרפטינג
Aaron 401
Aaron 402
Aaron 403
Max 417
Yusufeli - יוסופלי
Aaron 406
Tortum river
Aaron 407
נהר הטורטום
Aaron 415
Under pressure - תחת לחץ
Aaron 417
Under pressure - תחת לחץ
Aaron 419
Under pressure - תחת לחץ
Aaron 420
Under pressure - תחת לחץ
Aaron 424
Aaron 425
Aaron 428
Aaron 434
Aaron 443
Aaron 446
Aaron 451
Aaron 456
Aaron 459
Tortum lake [Tortum Golu]
Aaron 468
אגם טורטום
Aaron 473
Tortum Golu
Aaron 474
Tortum Golu
Max 421
Tortum Golu
Aaron 476
Tortum Golu
Max 427
Tortum Golu
Aaron 477
Tortum Golu
Aaron 478
Tortum Golu
Max 429
Tortum Golu
Aaron 479
Tortum Golu
Max 423
Laundry day - כביסה
Max 432
Tortum Golu
Max 442
Genuine article - אותנטי
Max 443
Max 431
Tortum Golu
Aaron 480
Tortum Golu
Aaron 481
Tortum Golu
Aaron 482
Tortum Golu
Aaron 483
Tortum Golu
Marina 443
Tortum Golu
Aaron 485
Tortum Golu
Marina 447
Tortum Golu
Aaron 488
Tortum Golu
לצפיה בתמונות הקלק על כל תמונה או על האיקון הזה צילומים של אהרון, מרינה ומקס
Photos by: Aaron, Marina & Max
הרי הפונטוסhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A1shapeimage_10_link_0
הרי הקצ’קרhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%27%D7%A7%D7%A8shapeimage_11_link_0
Agara to Tortum Golu
אגארא עד אגם טורטום
6a