>>
הבא7b.html7b.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1
  1
1a - 1b - 1c - 1d
2
2a - 2b
4
4a - 4b - 4c
3
3a - 3b - 3c
5
5a - 5b
6
6a - 6b
Flora & Fauna
חי וצומח
1  2Flora-Fauna%201.htmlFlora-Fauna%202.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1
Max
מקסMax.htmlMax.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1
7
7a - 7b - 7c
<<
קודםIkizdere.htmlIkizdere.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1
 
 
תחילה טיול רגלי באיקיזדרה, ארוחת בוקר במלון ויצאנו לכיוון סומיילה 
נסיעה צפונה עד כביש החוף לאורך דרום הים השחור ופניה מערבה לכיוון טרבזון, משם פניה דרומה למנזר סומיילה
המנזר נמצא במעלה צוק גבוהה ושני גישות אליו: אחת עליה מהכביש ברגל, במסלול עקלתון די תלול - ארבעה מטיילים עלו בו ונהנו מאוד - ושניה דרך גישה לרכב המגיע עד היעד בתנאי שיש מקום לחנות אחרת הולכים קצת ברגל -  בעליה מתונה
מידע נוסף על המנזר

At first a short walk through Ikizdere, breakfast at the hotel, then into the vans for the trip to the Sumela Monastery
North till we reach the coastal highway along the Balck Sea, turn west towards Trabzon, At Trabzon leave the costal road and turn south to the Sumela Monastery
The monastery is way up on the side of a cliff, and two ways up; the first is a winding and steep footpath - four of us took that way up (thoroughly enjoyable) - the second is a service road all the way to the entrance, only one problem, there’s no parking lot so probably you would end up parking a short walk away from the entrance.http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCmela_Monasteryhttp://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCmela_Monasteryhttp://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCmela_Monasteryshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1shapeimage_7_link_2
Ikizdere to Sumela - איקיזדר עד סומילה
7a
Max 556
A the Genesis Hotel
Shmulik 352
במלון ג’נסיס
Shmulik 353
Max 553
Max 555
Aaron 651
The teacher’s union hotel
 מלון אגודת המורים
Aaron 654
The teacher’s union hotel
 מלון אגודת המורים
Aaron 652
The teacher’s union hotel
 מלון אגודת המורים
Aaron 662
Opposite the teacher’s union hotel
 ממול למלון אגודת המורים
Aaron 653
Ikizdere - איקיזדרה
Aaron 655
They wash the road in front
ירקנים רוחצים את הרחוב בחזית
Aaron 656
Ikizdere - איקיזדרה
Aaron 657
Ikizdere - איקיזדרה
Aaron 658
Ikizdere river - נהר איקיזדרה
Aaron 659
Ikizdere river - נהר איקיזדרה
Aaron 660
Modern houses - בתים מודרנים
Aaron 661
Also authentic old houses
גם בתים ישנים אוטנתיים
Aaron 663
Along the road - על הדרך
Aaron 665
Shmulik 358
Gas station
Shmulik 359
תחנת הדלק
Shmulik 360
Shmulik 361
Aaron 669
Climb up to Sumela
Aaron 670
הטיפוס למנזר סומילה
Aaron 671
Climbing
Aaron 672
 מטפסים
Aaron 673
Still climbing
Aaron 675
ומטפסים
Aaron 676
Still climbing
Aaron 677
Stop to look up
עוצרים להסתכל למעלה
Aaron 681
Some more climbing required
נדרש להמשיך לטפס
Max 559
Some more climbing required
נדרש להמשיך לטפס
Aaron 678
Stop for photo
עצירה לצילום
Aaron 679
Still climbing
Aaron 680
ומטפסים
Aaron 682
Almost there
כמעט הגענו
Aaron 683
Look down - מסתכלים למטה
Aaron 684
Look down - מסתכלים למטה
Aaron 685
Still climbing - ומטפסים
Aaron 686
Look down - מסתכלים למטה
Aaron 687
Look down - מסתכלים למטה
Max 561
A few more stairs and we’re there
עוד כמה מדרגות ומגיעים
Aaron 689
A few more stairs and we’re there
עוד כמה מדרגות ומגיעים
Aaron 690
We are up there
הגענו למעלה
Aaron 692
There still are more stairs
יש עוד מדרגות
Max 562
There still are more stairs
יש עוד מדרגות
Shmulik 374
View from the parked vans
מבט מנקודת חניית הדולמושים
Shmulik 369
Leave the vans and set out
עוזבים דולמושים ומתארגנים
Shmulik 372
Leave the vans and set out
עוזבים דולמושים ומתארגנים
Shmulik 375
Looking down
מבט למטה
Shmulik 378
Walk to the monastery
הולכים למנזר
Shmulik 382
Walk to the monastery
הולכים למנזר
Shmulik 388
Walk to the monastery
הולכים למנזר
Shmulik 399
We also has to climb the stairs
גם אנחנו צריכים לעלות במדרגות
לצפיה בתמונות הקלק על כל תמונה או על האיקון הזה
צילומים של אהרון, מקס ושמוליק
Photos by: Aaron, Max and Shmulik